Ενημερωτικό Υλικό

Κατεβάστε τα σε μορφή PDF

ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

http://www.tempme.gr/PublicPages/CurrentProgram.aspx?ID=24

Η νέα Δράση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» ενεργοποιήθηκε. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν άμεσα να απευθύνονται στη συνεργαζόμενη τράπεζα της επιλογής τους για την υποβολή αίτησης.

Η Δράση έχει ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.

Σημειώνεται ότι το κόστος των δανείων που θα χορηγηθούν από τη συγκεκριμένη δράση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις καθώς, λόγω της σχέσης συνεπένδυσης μεταξύ Ταμείου και τραπεζών (1:1) και δεδομένου ότι τα κεφάλαια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας εισφέρονται άτοκα, η επιτοκιακή επιβάρυνση περιορίζεται στο 50% του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού της επιχείρησης.

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Τα δάνεια θα παρέχονται με ευνοϊκούς όρους και θα αφορούν:
α) δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης), με εύρος από €10.000 έως €300.000 ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχειρήσεως, ενώ η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες.
β) σε δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων με εύρος που θα διαμορφώνεται από €10.000 έως €800.000, με διάρκεια 5-12 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.

Συγκεκριμένα τα δάνεια αφορούν σε επενδυτικά σχέδια που:
• υπάχθηκαν στον Ν.3299/2004
• εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης
• δεν εντάχτηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί

Συνεργαζόμενες Τράπεζες για τη Δράση «ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»:

 • Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
 • Alpha Τράπεζα
 • Eurobank
 • Νέα Proton Τράπεζα
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
 • Παγκρήτια Συνεταιριστική
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Kαρδίτσας 
 • Τράπεζα Aττικής
 • Τράπεζα Πειραιώς
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
 • Probank
Πηγή: ΕΤΕΑΝ


Ταμείο Δανειοδοτήσεων / ΤΕΠΙΧ

http://www.tempme.gr/PublicPages/CurrentProgram.aspx?ID=12

Σκοπός

Παροχή στοχευμένων χρηματοδοτικών προϊόντων για την δημιουργία νέων, βιώσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση των υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας με την ανάπτυξη κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και προϊόντων.

Οι στοχευμένες δράσεις του Ταμείου Επιχειρηματικότητας αφορούν στα παρακάτω πεδία ή κατηγορίες δράσεων στις οποίες πρέπει να εντάσσονται τα υποβαλλόμενα προς χρηματοδότηση επιχειρηματικά σχέδια των επιχειρήσεων (δείτε και συνημμένα παρακάτω):

 • Γενική επιχειρηματικότητα (επενδύσεις νόμου 3908/2011 ΦΕΚ Α 8/01.02.2011)
 • Επιχειρηματικότητα των νέων
 • Εξωστρέφεια
 • Θεματικός τουρισμός, αφαλάτωση, διαχείριση απορριμμάτων, πράσινες υποδομές, πράσινες εφαρμογές, ΑΠΕ
 • Καινοτόμα επιχειρηματικότητα, εφοδιαστική αλυσίδα, τρόφιμα, ποτά.

Οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (ΕΧΟ), οι οποίοι έχουν επιλεγεί, ενεργούν ως ενδιάμεσα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής με σκοπό την συνεπένδυση των κεφαλαίων τους ανάλογα με τη Δράση, ως εξής:

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΔΡΑΣΗ Α: ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ALPHA BANK

ΔΡΑΣΗ Γ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΡΑΣΗ Δ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

EUROBANK

ΔΡΑΣΗ Ε: ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΠΕ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΡΑΣΗ ΣΤ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πηγή: ΕΤΕΑΝ
ΟΑΕΔ / Προγράμματα Απασχόλησης για Επιχειρήσεις – Εργοδότες (Δικαιούχοι) και για Άνεργους / Εργαζόμενους (Ωφελούμενοι)

http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=630&Itemid=764&lang=el

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων από 01/07/2013

Συνεχώς ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων

Πηγή: ΟΑΕΔ

Αίτηση Συμμετοχής Ωφελουμένων

Τελική Λίστα Ωφελουμένων

Newsletter Sign Up

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα μας