Ε.Υ. K.E.K.O.

Φορείς

Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης  Δ.Υ.Ε.Κ.Ο.Η. - Δίκτυο Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Ηλιούπολης είναι:

  • EEO GROUP Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων ως συντονιστής
  • Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας & Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ
  • Βορειοηπειρωτικός Σύλλογος Ηλιούπολης
  • Προωθημένα Συστήματα Εξυπηρέτησης ΕΠΕ
  • ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΕ
  • ΚΕΚ ΑΚΜΗ ΑΕ
  • ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ Ανώνυμη Εταιρεία Στρατηγικής και Επικοινωνίας.

Οι εταίροι που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έργο θα υλοποιήσουν δράσεις αντίστοιχες με τη φύση των δραστηριοτήτων τους, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται μέσω της δικτύωσης και της άμεσης συνεργασίας τους, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. 

Αίτηση Συμμετοχής Ωφελουμένων

Τελική Λίστα Ωφελουμένων

Newsletter Sign Up

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα μας