Ενημερωτικό Υλικό

Κατεβάστε τα σε μορφή PDF

Ημερίδα με θέμα: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» & ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Δ.Υ.Ε.Κ.Ο.Η. – Δίκτυο Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Ηλιούπολης σας καλεί να παρακολουθήσετε ημερίδα με θέμα: “Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Ηλιούπολης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων»”. Παράλληλα, θα γίνει παρουσίαση των Νέων Επιδοτούμενων Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις και ανέργους.

Περισσότερα...

Πρόσκληση Επιχειρήσεων του Δήμου Ηλιούπολης σε ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΠΕΚΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις επιδότησης των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων ΤΟΠΣΑ – ΤΟΠΕΚΟ» και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων.
Οι ωφελούμενοι είναι κάτοικοι του Δήμου Ηλιούπολης, που διαθέτουν εργασιακή εμπειρία και έχουν λάβει επιπρόσθετη επιμόρφωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπικό Σχέδιο Ηλιούπολης για την κοινωνική ένταξη Ευάλωτων Ομάδων».

Περισσότερα...

Παρουσίαση νέου Προγράμματος επιδότησης για Ατομικές Επιχειρήσεις και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

Καλούνται οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Τοπικό Σχέδιο Ηλιούπολης για την κοινωνική ένταξη Ευάλωτων Ομάδων», σε ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Δ.Υ.Ε.Κ.Ο.Η. προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο της Δράσης, καθώς και τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις επιδότησής τους στο πλαίσιο νέου προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει εκτενής παρουσίαση του προγράμματος με τίτλο «Επιχειρηματική Ευκαιρία», το οποίο απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους για την ίδρυση Ατομικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, καθώς και Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.). Η εν λόγω επιχορήγηση καλύπτει το 100% του προϋπολογισμού της επένδυσης, από 25.000€ έως 40.000€.

Περισσότερα...

Πρόσκληση Επιχειρήσεων Δήμου Ηλιούπολης σε ενημερωτική ημερίδα

Σκοπός της Συνάντησης αποτελεί η ενημέρωση των Επιχειρήσεων για την δυνατότητα και τις προϋποθέσεις επιδότησής τους στα πλαίσια του προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων ΤοπΣΑ – ΤοπΕΚΟ», όπως ισχύει (ΦΕΚ 439 Β/24-2-2014), καθώς και επί της διαδικασίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων.

Περισσότερα...

Πρόσκληση ωφελουμένων προγράμματος ΤΟΠ-ΕΚΟ Δήμου Ηλιούπολης σε ενημερωτική εμερίδα

Σκοπός της Συνάντησης αποτελεί η ενημέρωση των Ωφελουμένων για την πρόοδο της Δράσης και για την δυνατότητα και τις προϋποθέσεις επιδότησής τους στα πλαίσια του νέου προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. «Επιχειρηματική Ευκαιρία» το οποίο απευθύνεται σε ενδιαφερομένους για Ίδρυση Ατομικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.).

Περισσότερα...

Νέα Επιδοτούμενα προγράμματα για τις επιχειρήσεις της τοπικής αγοράς Ηλιούπολης με πρόσθετο πακέτο παροχών για επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ωφελούμενους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Δ.Υ.Ε.Κ.Ο.Η.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Δ.Υ.Ε.Κ.Ο.Η., σε συνέχεια της πρόσκλησης των τοπικών επιχειρήσεων και στα πλαίσια της πράξης «Τοπικό Σχέδιο Δήμου Ηλιούπολης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων», ενημερώνει τις επιχειρήσεις και τους τοπικούς φορείς για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25-66 ετών».

Περισσότερα...

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Δ.Υ.Ε.Κ.Ο.Η. ενημερώνει τις τοπικές επιχειρήσεις ότι ξεκίνησε στις 24-07-2014 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ.

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Επίσης δικαιούχοι είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) που έχουν ιδρυθεί στα πλαίσια των δράσεων ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ κι επιθυμούν να προσλάβουν με το πρόγραμμα μέλη τους ως εργαζόμενους.

Περισσότερα...

Πρόσκληση προς Επιχειρήσεις & Φορείς σε Συναντήσεις Εργασίας (Workshops) για το πρόγραμμα «Τοπικό Σχέδιο Ηλιούπολης για την κοινωνική ένταξη Ευάλωτων Ομάδων»

Ο Δήμος Ηλιούπολης και η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Δ.Υ.Ε.Κ.Ο.Η. προσκαλεί τις επιχειρήσεις και τους Κοινωνικούς Φορείς που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στο δήμο, να συμμετέχουν στις Συναντήσεις Εργασίας (Workshops), που θα πραγματοποιηθούν στις 29 & 30 Μαΐου 2014, κατά τις ώρες 10:00-15:00, στις εγκαταστάσεις του συντονιστή εταίρου του προγράμματος ΕΕΟ Group (Αγ. Κωνσταντίνου 74Α, Ηλιούπολη/ τ. 2109769560 & -562).

 

Περισσότερα...

Ηλεκτρονική Εφημερίδα Α.Σ. ΔΥΕΚΟΗ

Μάρτιος 2014, τεύχος 03

 

Περισσότερα...

Τα πέντε προγράμματα που «τρέχει» ο ΟΑΕΔ

Οι συγκεκριμένες δράσεις δημιουργούν θέσεις εργασίας, είτε επιδοτώντας επιχειρήσεις για την πρόσληψη ανέργων, είτε επιδοτώντας ανέργους για τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης.

Ήδη ανοιχτά για υποβολή αιτήσεων στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) είναι τα παρακάτω προγράμματα

  • «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία», κατά το οποίο 2.000 άνεργοι ηλικίας έως 35 ετών θα επιδοτηθούν με 10.000 ευρώ για να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις.
  • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 4.000 άνεργων νέων που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού».

    Περισσότερα...

Αίτηση Συμμετοχής Ωφελουμένων

Τελική Λίστα Ωφελουμένων

Newsletter Sign Up

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα μας