Ενημερωτικό Υλικό

Κατεβάστε τα σε μορφή PDF

Πρόσκληση προς Επιχειρήσεις & Φορείς σε Συναντήσεις Εργασίας (Workshops) για το πρόγραμμα «Τοπικό Σχέδιο Ηλιούπολης για την κοινωνική ένταξη Ευάλωτων Ομάδων»

 

Πέμπτη 29 Μαΐου 2014, ώρες 10:00 – 15:00
Παρασκευή 30 Μαΐου 2014, ώρες 10:00 – 15:00

Ο Δήμος Ηλιούπολης και η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Δ.Υ.Ε.Κ.Ο.Η. προσκαλεί τις επιχειρήσεις και τους Κοινωνικούς Φορείς που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στο δήμο, να συμμετέχουν στις Συναντήσεις Εργασίας (Workshops), που θα πραγματοποιηθούν στις 29 & 30 Μαΐου 2014, κατά τις ώρες 10:00-15:00, στις εγκαταστάσεις του συντονιστή εταίρου του προγράμματος ΕΕΟ Group (Αγ. Κωνσταντίνου 74Α, Ηλιούπολη/ τ. 2109769560 & -562).

Σκοπός των συναντήσεων είναι η ενημέρωση των τοπικών επιχειρήσεων, αλλά και φορέων για τις δράσεις του προγράμματος «Τοπικό Σχέδιο Ηλιούπολης για την κοινωνική ένταξη Ευάλωτων Ομάδων», αλλά και την προσπάθεια που καταβάλλεται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, για την τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 80 ωφελούμενων συμπολιτών μας μέσω του προγράμματος. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν και τα οφέλη όσων επιχειρήσεων και φορέων συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπως για παράδειγμα επιδότηση επιχειρήσεων, προβολή μέσω της σύμπραξης, συμβουλευτική υποστήριξη, κ.λπ.

Η ανεργία και το θολό οικονομικό περιβάλλον, αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και την προσωπική ανάπτυξη εκείνων των ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Η ανταλλαγή απόψεων και θέσεων είναι πολύ σημαντική. Εκπρόσωποι του Δήμου και της Σύμπραξης θα θέσουν τις βάσεις για την οικοδόμηση ενός Δικτύου Συνεργασίας μεταξύ του προγράμματος, των επιχειρήσεων και των φορέων. Στις συναντήσεις θα παραστούν και οι τελικοί αποδέκτες του προγράμματος, προκειμένου να έρθουν σε άμεση επαφή με τις ενδιαφερόμενες τοπικές επιχειρήσεις.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Δ.Υ.Ε.Κ.Ο.Η. [Δίκτυο Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Ηλιούπολης] υλοποιεί την Πράξη «Τοπικό Σχέδιο Ηλιούπολης για την κοινωνική ένταξη Ευάλωτων Ομάδων» της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Αίτηση Συμμετοχής Ωφελουμένων

Τελική Λίστα Ωφελουμένων

Newsletter Sign Up

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα μας