Πρόσκληση Επιχειρήσεων του Δήμου Ηλιούπολης σε ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΠΕΚΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»

30 | 01 | 2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

με θέμα:

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΠΕΚΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Δ.Υ.Ε.Κ.Ο.Η. καλεί τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και εδρεύουν στο Δήμο Ηλιούπολης σε ενημερωτική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου στις 14:00 μμ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης, στην Ηλιούπολη (Δ/νση Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου & Ματ. Αντύπα).

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις επιδότησης των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων ΤΟΠΣΑ – ΤΟΠΕΚΟ» και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων.

Οι ωφελούμενοι είναι κάτοικοι του Δήμου Ηλιούπολης, που διαθέτουν εργασιακή εμπειρία και έχουν λάβει επιπρόσθετη επιμόρφωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπικό Σχέδιο Ηλιούπολης για την κοινωνική ένταξη Ευάλωτων Ομάδων».

Η επιχορήγηση καλύπτει ένα σημαντικό μέρος του μισθολογικού κόστους των ατόμων που θα προσληφθούν (375~450€ ανά μήνα για 25 ημέρες πλήρους απασχόλησης ανά μήνα και για διάρκεια τεσσάρων μηνών), ενώ στις επιχειρήσεις που θα προβούν σε προλήψεις, προσφέρονται δυνατότητες και δωρεάν παροχές, ως ακολούθως:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να περιηγηθούν στην ιστοσελίδα της Σύμπραξης www.topeko-ilioupoli.gr

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Δ.Υ.Ε.Κ.Ο.Η. [Δίκτυο Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Ηλιούπολης] υλοποιεί την Πράξη «Τοπικό Σχέδιο Ηλιούπολης για την κοινωνική ένταξη Ευάλωτων Ομάδων» της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).