Παρουσίαση νέου Προγράμματος επιδότησης για Ατομικές Επιχειρήσεις και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

27 | 01 | 2015

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10:00 πμ.

Αίθουσα Εκδηλώσεων του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην Ηλιούπολη

(Δ/νση Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου & Ματ. Αντύπα)

Καλούνται οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Τοπικό Σχέδιο Ηλιούπολης για την κοινωνική ένταξη Ευάλωτων Ομάδων», σε ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Δ.Υ.Ε.Κ.Ο.Η. προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο της Δράσης, καθώς και τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις επιδότησής τους στο πλαίσιο νέου προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει εκτενής παρουσίαση του προγράμματος με τίτλο «Επιχειρηματική Ευκαιρία», το οποίο απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους για την ίδρυση Ατομικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, καθώς και Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.). Η εν λόγω επιχορήγηση καλύπτει το 100% του προϋπολογισμού της επένδυσης, από 25.000€ έως 40.000€.

Τα αντικείμενα των επιχειρήσεων πρέπει να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να εμπίπτουν στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να περιηγηθούν στην ιστοσελίδα της Σύμπραξης www.topeko-ilioupoli.gr.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Δ.Υ.Ε.Κ.Ο.Η. [Δίκτυο Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Ηλιούπολης] υλοποιεί την Πράξη «Τοπικό Σχέδιο Ηλιούπολης για την κοινωνική ένταξη Ευάλωτων Ομάδων» της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).