Ενημερωτικό Υλικό

Κατεβάστε τα σε μορφή PDF

Πρόγραμμα

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Δ.Υ.Ε.Κ.Ο.Η. Δίκτυο Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Ηλιούπολης υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Ηλιούπολης για την κοινωνική ένταξη Ευάλωτων Ομάδων», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στη δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η εποχή που διανύουμε είναι ιδιαίτερα δύσκολη τόσο για την τοπική κοινωνία, όσο και για τις επιχειρήσεις της περιοχής μας. Μια από τις σοβαρότερες επιπτώσεις της κρίσης είναι η ανεργία, η οποία πλήττει ιδιαίτερα τους συνανθρώπους μας από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Μέσα από τη συνεργασία και τη συνένωση δυνάμεων, μπορούμε να βρούμε διεξόδους και λύσεις. Μπορούμε να στηρίξουμε την απασχόληση και τις προσπάθειες των τοπικών επιχειρήσεων, ενδυναμώνοντας παράλληλα τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.

Αυτό το σκοπό εξυπηρετεί η Πράξη «Τοπικό Σχέδιο Ηλιούπολης για την κοινωνική ένταξη Ευάλωτων Ομάδων» που υλοποιείται στην περιοχή μας με πρωτοβουλία του Δήμου Ηλιούπολης.

Θέτουμε σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες και στις ανάγκες της περιοχής μας. Έχει στόχο να στηρίξει την τοπική απασχόληση, αλλά και ευρύτερα την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη στο Δήμο Ηλιούπολης.

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 80 ανέργων που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Ηλιούπολης και προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να οδηγήσει σε:
- Τοποθέτηση ενός αριθμού ωφελουμένων (35 ωφελούμενοι) σε υφιστάμενες εμπορικές επιχειρήσεις, ή εναλλακτικά
- Υποστήριξη επιχειρηματικών εγχειρημάτων: Σχεδιάζεται η δημιουργία 5 κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, όπου θα απασχοληθούν 35 συνολικά ωφελούμενοι, ενώ 10 ωφελούμενοι θα υποστηριχτούν για τη δημιουργία νέων ατομικών επιχειρήσεων.

Στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, καθώς και την ενδυνάμωση 80 ανέργων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Οι παρεμβάσεις του Σχεδίου Δράσης για το σύνολο των ωφελουμένων αφορούν:

  • Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων με στόχο την ψυχοκοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση
  • Δικτύωση τοπικών κοινωνικών εταίρων, οργανισμών, επιχειρήσεων και επωφελούμενων
  • Επιχειρηματικός Σχεδιασμός: εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση ατομικών επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων
  • Συμβουλευτική Υποστήριξη των ιδρυθέντων επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας.
  • Επιδοτούμενη Επαγγελματική Κατάρτιση στα εξής αντικείμενα:
Τίτλος
Προγράμματος Κατάρτισης
Διάρκεια
σε ώρες
Εκπαιδευτικό
Επίδομα ανά ώρα
«Ίδρυση ατομικής επιχείρησης» 120 € 6,00
«Ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής επιχείρησης» 120 € 6,00
«Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων» 140 € 6,00
«Βοηθός επισιτιστικών επαγγελμάτων» 120 € 6,00

Αίτηση Συμμετοχής Ωφελουμένων

Τελική Λίστα Ωφελουμένων

Newsletter Sign Up

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα μας